Faucaria Tuberosa

Faucaria Tuberosa
Faucaria Tuberosa
Author: Michal Svoboda

Other fotos:

Faucaria Tuberosa